956110264756522
shopup.com

ดูหน้า

ที่มาของ ใบเฟิร์นเฮิร์บ โดย บริษัทเบเน็ตตาจำกัด

 

   

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน บริษัท เบเน็ตตา จำกัด 22 หมู่ 4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น 40250 โทร.043-000339

อีเมลล์ : contact@benettacorp.com

 

 

   

 

 ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตพื่อรักษา คุณภาพ มาตรฐาน สู่มือผู้บริโภค

 

    

 
 
 
 

 

  

   ใกล้ชิด สังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ และ เป็นส่วนหนึ่ง ในการสืบสานกิจกรรม ชุมชน ร่วมกัน

 

 


17 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 10541 ครั้ง

    Engine by shopup.com