shopup.com

ดูบทความข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า

ข้อมูลความปลอดภัยของสินค้า

ยาแก้ตานขโมย ตราใบเฟิร์น

ขึ้นทะเบียนตำรับฯ  กองยา กลุ่มงานแผนโบราณจากสมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหาร   

ยาผลิตภายใต้การควบคุมของ บภ.ปราณี สายทอง โดย สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ เจริญเภสัช จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนโบราณที่ประสบการณ์ มายาวนาน และเป็นผู้ผลิต ยาแผนโบราณ ในเครื่องหมายการค้าอื่นๆ

ซึ่งเป็นที่รู้จัก เพื่อดูแลสุขภาพผู้บริโภคอีกมากมาย

 

 

12 เมษายน 2561

ผู้ชม 1900 ครั้ง

Engine by shopup.com