956110264756522
shopup.com

ดูบทความ“โรคธาลัสซีเมีย”กับเด็ก

“โรคธาลัสซีเมีย”กับเด็ก

 

โรคธาลัสซีเมีย หรือโลหิตจาง เกิดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดง

แตกง่ายกว่าปกติ สร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง ทำให้ตัวซีด มีไขกระดูกมากขึ้น

หน้าตาเปลี่ยนแปลงไป หน้าผากโหนกนูน โหนกแก้มสูง ดั้งจมูกแบน ตับม้ามโต

กระดูกหนา ในรายที่เป็นโรคชนิดรุนแรงจะซีดมากถ้าไม่ได้รับการให้เลือดเป็นประจำ

อาจจะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตช้าและเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้ากว่าปกติ

 

 

2 : โรคธาลัสซีเมีย เกิดจากอะไร

เกิดจากการผิดปกติของพันธุกรรมในเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดแดงจะมีโปรตีนชนิด

หนึ่งชื่อฮีโมโกลบิน ทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย

คนไข้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะสร้างฮีโมโกลบินไม่ได้

 

 

3 : วิธีดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย

ต้องดูแลเรื่องการกินมาเป็นพิเศษ เพราะเด็กที่เป็นธาลัสซีเมียจะมีอาการซีด

อาหารที่กินต้องครบ 5 หมู่ และกินให้ครบ 3 มื้อ และดูแลสุขภาพอนามัยเป็น

อย่างดี ถ้าในรายที่รับเลือดเป็นประจำก็ต้องกินยาขับธาตุเหล็กให้สม่ำเสมอ

 

 

4 : ความรุนแรงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

1.รุนแรงน้อยถึงกลาง คือ มีอาการซีด ตัวเล็ก น้ำหนักน้อย แต่ไม่ต้องให้เลือด

 

2.รุนแรงมาก  คือ มีอาการซีด เจริญเติบโตช้า กระดูกขยายตัว ใบหน้าเปลี่ยน

ที่สำคัญมีการให้เลือดสม่ำเสมอ แต่ปัญหาจะทำให้ธาตุเหล็กในร่างกายเกิน

ต้องกินยาขับธาตุเหล็กให้สม่ำเสมอ ถ้าปล่อยให้ธาตุเหล็กในร่างกายสูง และ

สะสมตามอวัยวะต่างๆ เช่น หัวใจจะทำให้หัวใจทำงานไม่ดี และหัวใจวาย หรือ

สะสมที่ปอด หรือตับ จะทำให้เป็นพังผืด สะสมที่ไตจะทำให้ไตวาย สะสมที่

ผิวหนัง ก็ทำให้ผิวหนังดำ ทำให้มีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆ

 

 

5 :โรคธาลัสซีเมียมีทางรักษาหายขาดไหม

ในปัจจุบันการแพทย์มีวิธีการรักษาโรคธาลัสซีชนิดรุนแรงให้หายขาดได้ด้วยการ

ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell Transplantation) จากผู้บริจาคที่มี

หมู่เนื้อเยื่อที่ตรงกันหรือเข้ากันได้กับผู้ป่วย

 

 

Fern's herb GenZ บำรุงเลือด ป้องกันภาวะโลหิตจาง

08 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 86 ครั้ง

Engine by shopup.com