956110264756522
shopup.com

ดูบทความเมื่อลูก ถูกแกล้ง ( bully ) !! EP. 2 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น

เมื่อลูก ถูกแกล้ง ( bully ) !! EP. 2 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เคารพทั้งตัวเองและผู้อื่น

 

เมื่อลูกถูกแกล้งและรู้จักสภาพเกาะกำบังใจลูกแล้ว สิ่งต่อไปที่ พ่อแม่ ผู้ปกครองจะต้องแนะเด็กๆ คือ

 

 

 

1. สิทธิและความเป็นส่วนตัว

 

ขอบเขตความเป็นส่วนตัวที่เขาจะต้องรักษา ไม่ให้ใครมาล่วงละเมิด ทั้งทางกายทางใจ

เช่น ของส่วนตัวของลูก พ่อแม่ จะต้องสอน และย้ำว่านี่คือของๆ ลูก ลูกมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะใช้

และหาก มีคนอื่น ต้องการใช้ จะต้องขออนุญาต โดย พ่อแม่ ทำให้เป็นตัวอย่างที่บ้าน เช่น

แก้วน้ำของลูก คุณแม่ของยืมใช้ นะคะ แล้วจะเก็บให้ที่เดิม

 

 

 

2. รับฟังความคิดเห็นและการพูดของลูก

 

เพื่อให้ลูกเคยชินกับการออกความเห็น ให้เขารู้สึกว่า ขนาดพ่อแม่ ที่เป็นผู้ใหญ่ ยังต้องฟังเขา

แล้ว คนอื่นๆ ก็จะต้องให้เกียรติ และรับฟังเขาเช่นกัน แม้กระทั่ง ในเวลาที่พูดคุยกัน ในจังหวะที่ลูกพูด

พ่อแม่จะต้องฟัง ไม่พูดสวน เพื่อสอนให้ลูกเคารพในการฟัง และรู้สิทธิ รู้จักรอคิวที่จะพูด

 

 

 

3. ปฏิบัติกับลูก เหมือนเป็นคนๆ หนึ่ง ที่ตัวเล็ก

 

เพื่อให้ลูกสามารถเข้าใจเหตุผล รอคอย เคารพสิทธิ ของตัวเองและคนอื่นๆ ให้ลูกเคยชิน

กับการรู้สิทธิ์และหน้าที่ของเขา และเมื่อมีคนล่วงละเมิดสิทธิของเขา สอนให้รู้จักแสดง

ความเห็นและปกป้องสิทธิของตนเอง ตามระดับความรุนแรง

 

 

 

4. สอนให้รู้จักหน้าที่ หรือ สิ่งที่ลูกจะต้องปฏิบัติ

 

ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ในห้องเรียน ต้องตั้งใจฟัง ทำงานให้เสร็จ หรือหน้าที่พื้นฐาน เช่น แปรงฟัน

อาบน้ำ แต่งตัว ทานอาหาร จัดกระเป๋าเอง เพื่อให้ เด็ก เข้าใจขอบเขตที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

เมื่อวินัยเข้มแข็ง การแทรกแซง ทางความคิดหรือคำพูดว่าเขาทำผิด ทำไม่ถูกต้องจาก คนภายนอก

จะมีผลต่อจิตใจเขาน้อยลง

 

 

 

5.เมื่อมีสถานะการณ์เกิดขึ้น รอบๆ ตัว อยู่ในจังหวะที่สอนได้

 

เช่น เห็นผู้ใหญ่ทะเลากัน พ่อแม่ ควร อธิบายว่า สาเหตุ คือ อะไร ผลจึงเป็นเช่นนี้ และวิธีการคิด

การแก้ปัญหาที่เหมาะสม คือ อะไร เด็กจะเมมโมรี่ วิธีแก้ปัญหา ตามสถานการณ์ไปพร้อมๆ

การทำความเข้าใจ ซึ่ง จะมีประโยชน์ เมื่อ เกิดสถานะการณ์ใกล้ เคียงกัน ลูกจะสามารถ คิดวิเคราะห์

ว่าการตัดสินใจ ทำพฤติกรรมต่างๆ จะให้ผลยังไงตามมา ช่วยให้เกิดการยับนั้งชั่งใจได้มากขึ้น

 

 

 

โดยขั้นตอนเหล่านี้ จะต้องใจความไว้วางใจและการสื่อสารให้เขาเข้าใจตามช่วงวัยของของ รวมถึง

เราจะต้องปฏิบัติต่อ เด็กๆ ตามที่เราสอน เพื่อให้ ลูกรู้ว่า ขนาดพ่อแม่ ผู้ปกครอง ยังเคารพ ให้เกียรติเขา

ดังนั้น คนอื่นๆ ก็จะต้องให้เกียรติ เขาด้วย และเมื่อมี คนปฏิบัตกับเขาแบบไม่เคารพสิทธิ ไม่ให้เกียรติเขา

ก็จะรู้ว่า จะต้องปฏิบัติ อย่างไร smile

 

 

 

 

 

06 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 66 ครั้ง

Engine by shopup.com