956110264756522
shopup.com

ดูบทความเมื่อลูก ถูกแกล้ง ( bully ) !! EP.1 เกาะป้องกันจิตใจลูกเราเป็นแบบไหน

เมื่อลูก ถูกแกล้ง ( bully ) !! EP.1 เกาะป้องกันจิตใจลูกเราเป็นแบบไหน

 

เมื่อลูก ถูกแกล้ง ( bully ) !! Ep.1 เกาะป้องกันจิตใจลูกเราเป็นแบบไหน

 

หากเกิดเหตุการณ์ที่ลูกถูก Bully แน่นอนคนเป็นพ่อแม่ ย่อมรับไม่ได้ แต่เราจะต้องมีสติ รับมือ

และช่วยลูกแก้ปัญหานี้ให้ได้ มาดูวิธีการรับมือกันค่ะ

 

 

เมื่อลูกเข้าโรงเรียน คือ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปเจอบุคคลแปลกหน้าจำนวนมากเป็นเวลานาน

โดยไม่มี พ่อแม่ ผู้ปกครองคอยปกป้อง ทั้งทาฃกาย ทางใจ เด็กน้อยที่เคยอยู่ในอ้อมอกแม่ จะต้องเผชิญ

สภาพแวดล้อมโดยลำพัง รับมือและแก้ปัญหาโดยลำพัง ตามสภาพจิตใจ และกำลังใจเท่าที่มี ที่จะรับมือได้

 

 

ปัจจุบัน การ Bully โดยการนำจุดด้อย ล้อจากรูปร่างหน้าตา บุคลิก ล้อปมด้อย หรือแม้กระทั่งน้ำปมเด่น

มากล่าวถึง ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่ดี รู้สึกแปลกยัง มีให้เห็นเป็นจำนวนมาก การแกล้ง bully กันมีตั้งแต่เบาะๆ

ไปจนโหดร้ายร้ายแรง สร้างแผลในจิตใจให้เด็ก มีผลต่อพฤติกรรมไปจนโต

 

 

สมัยก่อน เรียกว่าการโดนแกล้ง สมัยนี้คือการ “โดน Bully” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง

รวมถึง คุณครูจำเป็นต้องสอดส่องดูแลให้ทั่วถึง ให้มากขึ้น เนื่องจาก การ Bully กัน ส่งผลโดยตรงต่อ

สุภาพจิตและพฤติกรรมเด็ก หากมีความรุนแรงมาก จะเกิดเป็นปัญหาที่สร้างเสียหายต่อทั้งเด็กและ

สังคมในอนาคต

 

 

 

แค่ไหนถึงเป็นการ Bully ที่จะต้องจัดการแก้ไข พิจารณา ต้องเริ่มจาก

 ระดับความอดทนที่ลูกเรามี มากหรือน้อย : พื้นนิสัยของเด็กแต่ละคนมีความทนทาน

หรือการตอบโต้กลับ ในเรื่องต่างๆไม่เท่ากัน แบ่งออกเป็น

 

 

1.กลุ่มที่สภาพจิตใจเปราะบาง กระทบกระเทือนใจง่ายกว่า

 

จะ โดนผลกระทบจากการ Bully ได้ค่อนข้างมากกว่า เด็กกลุ่มนี้ จะเสีย self เสียใจ และเก็บไป

คิดได้เยอะกว่า ในบางราย พูดซ้ำๆ ถึงเรื่องที่กังวล หรือเสียใจ จากการกระทำที่ โดนเพื่อ Bully

หรือ ในบางราย จะเศร้าเสียใจ งอแง ไม่อยากไปโรงเรียน หรือ ไม่อยากเผชิญหน้ากับเพื่อน

 

2.กลุ่มที่สภาพจิตใจกลางๆ และ มีพฤติกรรมแบบรีแอคชั่นรุนแรง

 

กลุ่มนี้ หากได้รับ การ Bully จะโต้ตอบทันที ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูด เช่น เวลามีคนเรียกว่า “ไอ้อ้วน”

จะมีคนที่อ้วนบางคนเฉยๆ หรือ โต้ตอบ  อ้วนแล้วไง หรือ รีแอคชั่นด้วยการกระทำ ซึ่งอาจนำมาซึ่ง

ปัญหาชกต่อ ความรุนแรง ต่อไปได้

 

3.ส่วนกลุ่มที่สภาพจิตใจแข็งแรงกว่า 

 

ซึ่งมาจากพื้นนิสัยติดตัว และมาจากการเลี้ยงดู ทำมห้เด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์ รู้จักแยกแยะ

และแก้ปัญหาได้ดี จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรง่ายๆ การ Bully จะมีผล กับความสุขของเด็กกลุ่ม หรือส่งผล

ต่อพฤติกรรมนี้ ค่อยข้างน้อย ว่า ง่ายๆ คือ ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนจิตใจได้ หรือ ทำลายความสุขเขาได้ง่ายๆ

 

พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึง จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพจิตใจของลูก ว่าอยู่ในประเภทใด

เพื่อง่าย ต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรม และหาวิธี รับมือ กับ การถูก Bully ของลูก ต่อไป ^^

 

06 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 93 ครั้ง

Engine by shopup.com