shopup.com

ดูบทความลักษณะของคนธาตุต่างๆ

ลักษณะของคนธาตุต่างๆ

 

ลักษณะคนธาตุต่าง (ธาตุเจ้าเรือน) 

ธาตุดิน

 

 

ธาตุน้ำ

 

ธาตุไฟ

 

ธาตุลม

 

 

                           เด็กๆ ธาตุอะไร จัดอาหาร และดูและให้ถูกยิ่งเป็นการดี ต่อตัวเด็กๆ เองนะคะ

21 กันยายน 2017

ผู้ชม 943 ครั้ง

Engine by shopup.com