shopup.com

ดูบทความดูแล เมื่อลูกเป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกเขียว มีเสลด ไอ และมีไข้สูง

ดูแล เมื่อลูกเป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกเขียว มีเสลด ไอ และมีไข้สูง

เมื่อลูกเป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกเขียว มีเสลด ไอ และมีไข้สูง

อาการข้างต้นจะมาพร้อมๆ กันเป็นชุด ต้องรีบรักษา หากทิ้งไว้นาน จะทำให้เรื้อรัง ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีอาการท้องเสีย

เนื่องจาก  เชื้อหวัดแพร่กระจาย  ซึ่งจะรักษายากขึ้นค่ะ   ในที่นี้จะ กล่าวถึง  การดูแล เป็นส่วนๆ  เพิ่มจาก  การทานยาตาม

แพทย์สั่งดังนี้ค่ะ

1. ไอ คอแดง เจ็บ คอ : ช่วงนี้น้องจะทานข้าวได้น้อยหรือ อาจจะทานไม่ได้เลย  เพราะเค้าเจ็บคอ การกลืนทำให้

รู้สึกเจ็บ จึงจำเป็นมาก ที่ต้องเปลี่ยนเป็นอาหารอ่อนๆ  นุ่ม กลืนง่าย เช่น ข้าวต้ม เกี๊ยวน้ำ ไข่ตุ๋น นิ่มๆ  เต้าหู้ไข่  ให้ซด

น้ำซุปอุ่นๆ  เครื่องดื่มอุ่นๆ  นอกจากจะง่าย  ต่อการกลืนแล้ว  อุณหภูมิอุ่นๆ ของอาหารยังช่วย ลดการระคายเคืองและ

ลดการเหนียวข้นของเสลดในลำคอ ช่วงไอ  เจ็บคอ  น้องๆจะงอแงมากยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กที่ยังพูดไม่ได้เพราะเค้าหงุดหงิด

และเจ็บ  แต่ไม่สามารถบอกได้   คุณแม่จึงต้อง ใช้ความอดทนในการดูแลเป็นอย่างมากค่ะ

2. น้ำมูกเยอะ เขียว มีเสลด :  มักจะมาพ่วงกันค่ะ ทั้งเหนียว ข้น เป็นก้อน น้ำมูกและเสลด พูดเข้าใจง่ายๆ  คือสาร

คัดหลั่งที่มีเชื้อโรคปนที่ต่อสู้กับเม็ดเลือกขาวปนออกมา  และที่มีสีเขียวเพราะมีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป้นไวรัสหรือแบคทีเรีย

การที่เด็กมีน้ำมูกเขียว มีเสลด ไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ นอกจากจะทานยา ตามแพทย์สั่ง โดยประสบการณ์ส่วนตัว ใช้วิธี

 " น้ำเกลือ ล้างจมูก" ช่วย เป็นการฆ่าเชื้อในโพรงจมูกโดยใช้น้ำเกลือ ซึ่งไม่เป็นอันตรายการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนอกจาก

จะล้างในจมูกแล้ว ยังช่วยให้เสลดในลำคอ ลึกๆ ถูกขับออกมาได้ด้วย  คุณแม่ที่ยังไม่เคยอาจเริ่มจากการให้ คุณหมอช่วย

ล้างให้ แล้วค่อยๆ หัดทำเองค่ะ สังเกตได้ว่า ช่วยให้ หวัดหายเร็วขึ้น และมีการเว้นระยะการเป็นหวัดนานขึ้น

3. ไข้สูง :  ในเด็กที่มีอาการไข้สูงเมื่อเป็นหวัด  ส่วนใหญ่ มักเกิดจากการติดเชื้อ แล้วแพร่กระจาย  เนื่องจากเป็นหวัด

หรือไอเรื้อรังนานหรือปริมาณเชื้อมีมาก อาการนี้ต้องพบแพทย์ คุณหมอจะให้ยาฆ่าเชื้อมาทานเพราะไข้สูงจากการติดเชื้อ

การทานยาลดไข้ และ เช็ดตัวธรรมดาเอาไม่อยู่  เสี่ยงต่อการที่น้องจะชักด้วย  เมื่อทานยาแล้ว  ก็ยังต้องเช็ดตัวต่อเนื่อง

 เพื่อให้อุณหภูมิร่างกายลดลง

สิ่งสำคัญที่ต้องทำเป็นอันดับแรก เมื่อลูกเจ็บป่วย คือ คุณแม่ต้องตั้งสติค่ะ เพราะจริงๆ แล้วความเจ็บป่วยเหล่านั้น

เป็นเรื่องปกติของช่วงวัยเค้า แต่สติของคุณแม่จะช่วยให้ สามารถ ดูแลน้องได้อย่างถูกวิธี โรคไม่เรื้อรัง รุงแรง

และหายได้เร็วขึ้น

 

14 สิงหาคม 2560

ผู้ชม 6431 ครั้ง

Engine by shopup.com